Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 5. rujna 2017.

nedjelja, 3. rujna 2017.

Pinus Nigra on the rock replanting


Re-planting Pinus Nigra on the rock after 4 years..(and spaghetti for today lunch..)
It starts before 6 years with little pine with good long roots on the rock. After two years she was first replanted...and today second. There were so many circular roots to cut off that I did not even remove an old net below.
petak, 1. rujna 2017.

lady in green - repoting

Smreka je iskopana negdje u nekoj šumi u Međimurju. Posađena je na otvoreno u ilovicu gdje je obavljeno i prvo savijanje debla, osnovnih grana. Provela je kojih četiri vegetacije u lovici na jačanju i radu na korijenovoj bali. Pred tri godine prebačena je u prvu duboku posudu. Nakon dvije godine kod slijedećeg presađivanja bala je prikraćena po dubini /visini. Dobro je odreagirala, ima jake pupove za narednu godinu. Došlo je vrijeme da se korijenova bala malo skrati i po širini i još malo po visini.
četvrtak, 31. kolovoza 2017.

Repoting and transplantig...


Kraj kolovoza i rujan. Vrijeme je da se provjeri stanje korijenovog sistema, formiranje bale za buduće bonsaje. Prvo su na redu mali i malo veći. Tu i tamo kad se nađe na kojem koja jako dobra formirana bala, isti završi u posudi.