Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

srijeda, 24. lipnja 2015.

SMREKA - A GDE JE NEBARI

2011. godine u rasadniku sam pronašao zgodnu kompaktnu smreku po mom mišljenju pogodnu za bonsai. No na moje zaprepaštenje kad sam kod kuće pokušao pronaći nebari, pronašao sam ga kojih 15 cm ispod nivoa zemlje. Što je tu je, povratka nema. Nakon četiri godine, polako je počela ličiti na prebonsai. Još četiri i biti će bonsai.


2011. I was found in the nursery  a nice compact spruce, in my opinion suitable for bonsai. But to my astonishment, when I'm at home trying to find nebari, I found it about 15 cm below ground level. What's done is done. There is no return. After four years, slowly began to mimic prebonsai. For another four years, I hope it will be a bonsai.
petak, 12. lipnja 2015.

ATRIJSKI SILVESTRISI

Od većih borova, silvestrisa, koji su se uspješno primili pokušavam napraviti nešto što bi se zvalo "atrijski bonsai". Ovo su slike od prva dva. Na njima sam savladao osnove, a uskoro slijedi još nekoliko komada iz pripremnih konteinera..


Of the larger pine, silvestris, which were successfully rooted and stabilized, I’m trying to do something that would be called "atrium bonsai". These are pictures of the first two. On them I have mastered the basics, and soon I will follow with a few new pieces from the receptacles containers.


ponedjeljak, 8. lipnja 2015.

TISA

Tisu sam kupio 2010. godine u rasadniku u Varaždinu. Bila je posađena u ogromnu plastičnu posudu  u ilovaču. Polako sam skidao ilovaču dok nisam došao da mladog bijelog korijenja. Zatim sam je presadio u običnu veliku keramičku okruglu posudu i zasipao smjesom pumice i supstrata od nekih drveta koja su se posušila. Obično prvu presadnju radim u veće i okrugle posude tako da se ne zamaram sa prednjom stranom dok ne vidim kako će drvo samo reagirati i tek za godinu, dvije razmišljam o prednjoj strani. Nakon četiri vegetacije probudilo se i dosta latentnih pupova. Krajem ljeta slijedi skidanje iglica po starim granama i detaljnije ožicavanje.


This Common yew I bought in 2010. in a nursery in Varaždin. It was planted in a huge plastic container in the clay. Slowly I took off the clay until I came to a young white roots. Then I was transplanted to a regular large ceramic round container and added a mixture of pumice and substrate of some trees that are died. Usually the first transplanting I done  in larger and round containers so they will not bother me with the front face until I see how the tree react and only for a year or two I think about the front. After four vegetation woke up and a lot of latent buds. In late summer, follow removing of needles by the old branches, and detailed wiring.nedjelja, 7. lipnja 2015.

STOLIĆ

Novi bonsai stolić napravljen od otpada iz susjedove tišlerske radionice.

New bonsai table made of waste from neighbor carpenter workshop. 

srijeda, 3. lipnja 2015.

NURSERY TRYOUTS

Kolegica sa fakulteta koja ima rasadnik ukrasnog bilja, nakon izložbe u Ludbregu, zamolila me da dođem do nje i da neke od novo nabavljenih Pinus Mugoja pokušam pretvoriti u prebonsai. Drva su nabavljena lani i ovo im je prva vegetacija u PVC konteinerima.
Kako ovo baš i nije najbolje vrijeme za ožicavanje mugoja, od stotinjak drveta odabrao sam dvadesetak koji mogu zadovoljiti osnove bonsaija.
Za početak smo koristili najobičniju pocinčanu žicu za vinograd. Na drvima se napravio samo najosnovniji stajling, jer više ne bi mogli podnijeti u ovoj fazi i u ovo doba godine. Za ispomoć sam dobio dvije cure i jednog starijeg gospodina da kontrolira da mi na pamet ne padne nešto što ne bi trebalo.

After the exhibition in Ludbreg, a university colleague of mine who owns an ornamental plant nursery asked me to try to convert some of her recently acquired Pinus Mugo plants into prebonsai. The trees were obtained last year and this was their first vegetation period in PVC containers. 
As this is not the best time for wiring mugos, Out of about a hundred trees, I picked twenty which could satisfy the basic requirements for bonsai. For starters we used the common galvanized wire as used in vineyards. 
We used only the most basic styling, since the trees in this phase could not take more wiring in this phase and in this time of year. I was appointed with two girls and an older gentleman as helpers supervisors so that I wouldn't get too carried away!