Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

ponedjeljak, 26. lipnja 2017.

Welcome to Croatian pine bonsai nursery...

Welcome to Croatian pine bonsai nursery...

All travelers trough Croatia in summer months are well come to visit the pine nursery.

petak, 23. lipnja 2017.

četvrtak, 22. lipnja 2017.

Žniranac - Shuelace...

Tko bi mislio da će od ovog žniranca nastajati lijepa kaskada?? 2011.-2017.
Who can imagine that from these shoelace can be nice pine cascade?? 2011.-2017.ponedjeljak, 19. lipnja 2017.