Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

četvrtak, 31. kolovoza 2017.

Repoting and transplantig...


Kraj kolovoza i rujan. Vrijeme je da se provjeri stanje korijenovog sistema, formiranje bale za buduće bonsaje. Prvo su na redu mali i malo veći. Tu i tamo kad se nađe na kojem koja jako dobra formirana bala, isti završi u posudi.