Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

petak, 29. svibnja 2015.

ABIES COREANA

Ovu korejsku jelu pronašao sam u jednom rasadniku onako, malo zabačenu sa strane jer je imala lagano iskrivljeno deblo pa nije baš bila roba prve klase. Malo sam se natezao i dobio popust od 30 % za loš materijal. Kako je baš bilo proljeće, slijedila je provjera bale, prikraćivanje nepotrebno previše izduženog korijenja i presadnja u okruglu prihvatnu posudu. Prošle su dvije vegetacije. Ovog proljeća je dobila prvu bonsai posudu. Povratni rast je lagano krenuo, a ja polako krećem sa oblikovanjem.


I found this korean fir in a nursery, a bit removed from the rest since its trunk was a bit twisted and it was not first-class goods. I haggled a bit and recieved a 30% discount for lower quality material. It was springtime, so the root ball had to be checked, the redundantly elongated roots had to be trimmed and it had to be transplanted into a round starter container. Two vegetation periods have passed since then and it was transplanted into the first bonsai pot this spring. Dormant buds have started to break after pruning and I am starting with formation.
utorak, 26. svibnja 2015.

OLEA SILVESTRIS

2006. godine prilikom posjeta jednom rasadniku u Istri, dobio sam na poklon ukorijenjenu grančicu divlje masline. Znao sam da će trebati cijela vječnost da od te čačkalice postane nešto nalik bonsaiu.
Godine su prolazile, a grančica se polako debljala i davala nove grane. Došlo je i prvo ožicavanje, održavanje, povratni rez….. Eto, nakon devet godina, konačno liči na nešto što će za narednih devet godina biti bonsai.


Year 2006. while visiting one nursery in Istria, I received as a gift rooted branch wild olive. I knew it would take forever to create from these  toothpicks something like bonsai.
Years passed, and the twigs are slowly put on weight and giving a new branches. The first wiring was coming, maintenance, reverse cut ... .. Well, after nine years, finally looks like something that for the next nine years will be a bonsai.


srijeda, 20. svibnja 2015.

NIGRA NA KAMENU

Nakon nekoliko pokušaja shvatio sam da je gotovo nemoguće posaditi stariji bor na kamen. Zato sam pred par godina uzeo dva mlađa i manja bora, od kojih je jedan prihvatio svoju ulogu na kamenu. Prvo je bio posađen u duboku plastičnu posudu, tako da su sav korijen i kamen bili pod supstratom. Pokušao sam ostaviti što je moguće više sitne originalne zemlje na mlađem korijenju. Tako je proveo dvije godine. Prošle godine sam ga u proljeće lagano izvadio, gornji dio sam do polovice očistio od supstrata, a donji uopće nisam dirao već samo lagano prikratio cirkularno korijenje. Nakon 4 vegetacije konačno je krenuo sa nešto jačim svijećama.

       After several attempts, I realized that it is almost impossible to plant an older pine on rock. A couple of years ago I took two younger and smaller pines, one of which accepted its role on the stone. First it was planted in a deep plastic container, so that both the root and the stone were below the substrate. I tried to leave as much of the fine original soil as possible at the younger roots. It spent two years this way. Last spring I carefully removed it from the plastic container, cleaned out the substrate from the upper part and did not touch the bottom part, only trimmed the circular roots. After 4 vegetation periods it finally started forming stronger candles.


ponedjeljak, 18. svibnja 2015.

JELA - ABIES ALBA

Proljetno orezivanje jele.
Drvo je iskopano 2007. godine na Ivanščici. Jele imaju jaki centralni korijen i vrlo ih je teško iskopati, a da prežive. Tri puta je presađivana do bonsai posude i uvijek je to dobro podnijela. Za ovih 7 godina završeno je osnovno oblikovanje i nastavlja se sa finom ramifikacijom.

Spring pruning of the mountain fir
This tree was dug out in 2007 from Ivanscica mountain. Firs have a strong central root and it is difficult to excavate them with good survival probability. It had been transplanted three times before planting in the bonsai pot and handled it well. 
After these 7 years the basic design is completed, and work with fine ramification follows.

srijeda, 13. svibnja 2015.

GRAB KABUDACHI

Grab sam pronašao pred tri godine na iskrčenoj šumi. Sa dosta malo korijenja brzo se ustabilio u prihvatnoj posudi. Ovog je proljeća dobio prvu bonsai posudu. Za par godina sasvim lijepi kabudachi.

This Carpinus I have found three years ago in timmbered forest. With quite a few roots he has quickly stabilized in the first plastic pot. This spring is planted in the first bonsai pot. For a couple of years quite nice kabudachi.subota, 9. svibnja 2015.

Breza

Breza. Betula pendula.
Nakon tri vegetacije u prihvatnoj tegli, ovog proljeća bilo je vrijeme da dobije prvu bonsai posudu.
Korjenova bala je bila sasvim u redu i lako se pripremila za bonsai posudu. Nije dugo trebalo da krene, što znači da je vrlo dobro podnesla svoje prvo presađivanje od vađenja pred tri godine.
Mislim da će ovog ljeta biti dosta posla da se napravi ono što sam zamislio. Vidjet ćemo ujesen kad padne lišće.


Silver birch. Betula pendula.
After three vegetation periods in the starter container, this spring it was time for it to be transplanted into the first bonsai pot. The root ball was just fine and easy to prepare for the bonsai pot. It did not take long for it to sprout new growth, indicating it had endured its first transplant from digging out three years ago very well. I think it will take a lot of work this summer to carry out my plans for it. We'll see in autumn when it sheds its leaves.