Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 28. veljače 2017.

Pripreme za proljeće

Skinuti žicu, ako koja grana još uvijek dobro ne stoji, pokušati to popraviti sa zategama, orezati, povaditi višak grančica, prikratiti one koje ostaju....zatim slijedi presađivanje...

Remove wire, if some branch still does not look well, try to fix it with long wires, prune, take out the excess branches, cut short those that remain ....  and followed by transplanting ...petak, 10. veljače 2017.

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC- SUISEKI

Običan crni, smeđi ili bijeli kamen, pokraj kojeg prolazimo na rijeci, na obali mora,
u planini, teško će u današnja vremena biti sam za sebe predmet nečije pozornosti. Uzimanjem pokojeg od njih u ruku, pažljivim promatranjem istog, prepuštajući se mašti, u nekima od njih pronalazimo ponekad čudne, ponekad prepoznatljive oblike. Planinu, kanjon, stijenu, slapove, otok usred oceana, siluetu ptice. Slika iz nekada davno viđenog i u našoj svijesti urezanog krajolika polako počinje bivati prenošena na kamen. Kako bi sačuvao svoju viziju, čovjek za maleni kamen priređuje drveno postolje kojim će što je moguće više naglasiti sliku iz svoje mašte. Kamen se mora naprosto sjediniti sa drvenom podlogom kako bi na prvi pogled dvije materije, kamen i drvo, izgledale poput jedne cjeline. Malenog kipa, umjetničkog djela, kojeg su zajednički oblikovale voda, priroda, mašta i čovjekova ruka.
SUISEKI. Umanjeni prikaz prizora iz prirode nastao silama prirode, kojem su ljudsko oko, mašta, i ljudska ruka nadogradili umjetničku vrijednost. Ako je apstraktno slikarstvo apstrahiranje nebitnog, kod suisekija je upravo obrnuto. Pronalazimo ono bitno i nadograđujemo ga drvenim postoljem do konačne vizualizacije. Kamen mora ostati netaknut, njegov oblik ne smije biti mijenjan ljudskom rukom, jer onda to više nije SUISEKI. Samo elementi prirode koji su oblikovali kamen mogli su sudjelovati u vizualizaciji planine, otoka, rijeka. Suiseki nije samo umjetničko oblikovanje nekog kamena u podrumu ili garaži naše kuće. Tu su volja za boravkom i kretanjem u prirodi, upoznavanje i upijanje prirodnih oblika, silueta gorskih lanaca, planina, kanjona, rijeka, silueta raznih životinja u pokretu. Tu je razvijanje naše mašte, sofisticiranje i vizualizacija metafora pronađenih oblika. Vizualizacija i davanje oblika nedorečenom iz prirode.
Suiseki je i zadovoljstvo putovanja, kretanja u prirodi po najraznolikijim krajolicima na kojima se kamen može naći. Kretanjem u prirodi okruženi smo drvećem, zrakom, stijenom, vodom, rijekom. Ponekad lijep dan u bogatoj prirodnoj okolini sa prijateljima može nadmašiti vrijednost malenog kamena kojeg smo na kraju donijeli kući.

Oblikovanje kamenja oduvijek je bilo dio ljudske povijesti. Od izrade najosnovnijih alata za preživljavanje, preko ogromnih antičkih hramova do mramornih kipova renesansnih majstora. Oblikovanje i upoznavanje kamena tisućljećima je ukorjenjivano u ljudskoj svijesti. Suiseki predstavlja ponovno poniranje u svijet umjetnosti kamena, umjetnosti filozofije, skulpture, alkemije, prirode. Japanski "Suiseki", predstavlja mnogo više od umjetnosti. Produhovljen istočnjačkom filozofijom, načinom izlaganja i prezentiranja promatraču, on također predstavlja napredak u percepciji, u odnosu između objekta i promatrača. Od davnina u Japanu su ljudi unašali takovo malo kamenje u svoje domove. Najvrjedniji i najljepši primjerci čuvani su kao dragocjenosti. 

     IWAGA-ISHI – STJENOVITA OBALA KANJONA ILI MORA
Ovi kameni su oblikovani bez vrhova i ne prikazuju planine već visoku obalu koju oblikuju vjetar i voda. Također je moguć dojam strme litice ili samostojeće kamene stijene koja se strmo diže iz vode. Najvredniji kameni pokazuju velike promjene pri dnu kamena koji prikazuju utjecaj valova ili toka rijeke na obalu. kamenje nađen u koritu rijeke Morače.


DOBUTSU SEKI
Kada kamen podsjeća na neku životinju. Ima mnogo poznati  suisekija koji podsjećaju ili prikazuju, žabe, pse, krtice, ptica….ovaj moj nađen kraj Rovinja mene potsjeća na slona. desno je glava, surla čak se naznačuju i kljove... drugi mali je nađen na obali Grčkog Souniona, Adriana - sredozemna medvjedica. Ispod nje nalazi se galebovo krilo sa otoka Paga, a pod njime mali japanski crveni šaran, KOI, nađen u ispranim žlijebovima Ivanščice.


TOYAMA-ISHI/ENZAN-SEKI
 Planina sa velike udaljenosti
Kao što ime govori, ovaj kamen treba sa daizom prikazati tako da daje dojam planine u nekom udaljenom lancu planina gledanom sa velike udaljenosti. Glavni vrh treba uvijek biti smješten od polovine prema kraju glavnog lanca u pozadini. Kamen treba prikazati udaljenosti između vrhova po dubini lanca, tako da se oči promatrača mogu kretati po vrhovima gore – dolje između usjeka vrhova. Mali palombino potječe iz juga Toscane.
Veliki crni - granit Black Klif dobio je naziv prema mjestu nalaska. Himajajska rijeka.
DOMON-ISHI - TUNEL
Suiseki treba prikazati tunel kroz stijenu, ili kameni most koji su nekada davno izdubili more, rijeka ili vjetar. Što je otvor prostraniji i pruža se od prednjeg dijela lagano polukružno u stranu, to je suiseki vrjedniji. Kamen je nađen uz more kraj Poreča.


YADORI / AMAYADORI-ISHI – KAMEN SA POLUSPILJOM, UTOČIŠTEM
Kamen kod kojeg dominira prevjes, poluspilja, pod koju bi se u prirodi mogli skloniti slučajni prolaznici od naglih promjena vremena ili oluje s grmljavinom. Sprudovi rijeke Drave.


 MIZUTAMARI-ISHI   - PLANINSKO JEZERO
Kamen sa površinom ili udubinom koja izgleda kao planinsko jezero. Dojam jezera može se intenzivirati stavljajući nijansiranu vodu u udubinu. Suiseki koji imaju oblik planine sa jezerom su vrlo vrijedni i rijetki. Moje jezero prikazuje crni bazalt iz Vijetnama.

četvrtak, 9. veljače 2017.

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC - IZLOŽBA

Zahvaljujem se Centru za kulturu Čakovec što mi je ljubazno ustupio galerijski dio za postavu male izložbe bonsaia i suisekija.
I thank the Center for Culture Čakovec which kindly provided the gallery part for setting small exhibition of bonsai and suiseki.Breza, Betula Pendula, 
odrasla je kod mene u rasadu prebonsaia. 
Prošlog proljeća je prebačena u posudu, no ne u konačan položaj jer to nije dozvoljavao krti plosnati korijen. Nadam se da će to biti moguće izvesti ovog proljeća. Formirana je osnova, u narednoj vegetaciji dio prošlogodišnjeg rasta ide van, a nešto od novog prirasta ožicavati će se prema dolje za tipičan oblik breze.

Svib, Cornus Sanguinea
raste po našim šikarama kao korov. No jednom sam naletio u jednoj škarpi koja se stalno šišala na sviba koji je imao nešto kao početak debla i osnovnih grana. Tri smo se vegetacije družili u rasadu na otvorenom, a prošle je godine prebačen u prvu bonsai posudu. Znači tek je na početku stajlinga, a mislim da na kraju nimalo neće zaostajati za japanskim Acer Palmatumima. Ima tamno zeleno lišće, bijeli cvat, crveni jednogodišnji rast i grimizno crveno lišće u jesen ako ga dočeka na suncu. Desno je grab iz rasada prebonsaia nakon prve godine u posudi.

Jelu, Abies Albu
iskopao sam 2007. godine na obližnjoj planini. Jedna od izuzetno rijetkih koja je imala slabi centralni korijen što je doprinjelo da je preživjela kao yamadori. Jele uglavnom imaju mrkvu duboko toliko koliko su visoke. Stari vrh je odrezan, rana zarasta, jedna od vršnih grana je dignuta da se stvori imitacija suhog vrha, a druga zelena da oblikuje novi vrh. No na njoj još ima posla najmanje 3 vegetacije da mogu reći - gotov bonsai. A radim na njoj 10 godina. Desno je novi pinus sivestris iz rasada prebonsaia koji je tek lani u jesen dobio prvu posudu.

Grab, Carpinus Betulus
nađen je na šumskoj krčevini gdje je iz ostataka starog debla potjeralo mnogo novih grana. Dvije vegetacije proboravio je u velikoj tegli sa puno supstrata da ojača. Upravo mu kreće četvrta vegetacija u bonsai posudi. Nije neko masivno drvo pa će trebati raditi na rafiniranosti i ljepoti linija. Čim sam pred izložbu skinuo neke zatege, odmah mi je centralna grana sjela u položaj da zasjenjuje najviše deblo. Sad je doba da se skidaju žica na tom grabu, tako da će poslije izložbe zločesta grana ipak dobiti natrag samo zategu. Planiram ga za "zimsko drvo".

utorak, 7. veljače 2017.

LIKOVAC - DAPHNE MEZERUM

      I do not know if anyone tried to make a bonsai of Likovac- Daphne Mezerum. It start very early, just when snow goes down, and flowering earliest of all trees. And that will be at day or two. So it is necessary to transplant it to his first pot. Of course, self made pot. I have no experience with that plant, so I keep most percent of original soil for first year. I know that after flowering it like shadow, and lot of watering. 

Varaždinska TV - Bonsai

Today I had the honor of appearing as a guest on the Varaždin TV. I talked all about bonsai, and how I started. I announced the upcoming my bonsai exhibition at the Center for Culture Čakovec. I had to make a few photos of my bonsai in high resolution for mixing the show.
It was a little cloudy, but here they are at 1/2 of size.