Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

srijeda, 3. veljače 2016.

CARPINUS BETULUS STORY

Nakon godina bavljenja crnogoricom, 2012. 2013. donio sam nekoliko grabova da proučim i rad na bjelogorici.
Neki nisu doživjeli prvu, neki drugu godinu, sjećat ćemo se ih, no neki su se uspjeli oduprijeti mojim greškama i navesti me na pravi put. Hvala im jer sam naučio kako se pripremaju, kako se i kad vade, kako se presađuju, kad i kako ožicati, kad skidati žicu, kad plijeviti, pincirati….
Trenutno imam dvadesetak novih u pripremi kojima vidim jako dobro ide. Valjda smo našli zajednički jezik. Neki od njih će ovog proljeća u prve bonsai posude.

U međuvremenu, evo dio društva na kojem sam učio.

After years of working on conifers, 2012. 2013 I  brought some hornbeam to study and work on deciduous trees.
Some of them did not survive first,  some second year, but some have managed to resist my mistakes and take me to the right way. Thank them because I learned how to prepare, how and when they must be transplant, when and how wiring them, when removed the wire, when pinch, cutt…
Now I have around twenty new Caaaarpinus in the preparation, and I see them going very well. I guess we found a common language. Some of them will be this spring put in the first bonsai pots.
In the meantime, here are a society in which I taught.