Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

nedjelja, 17. travnja 2016.

ZENOVCI U POSJETU

Jedan od rijetkih koji su našli vremena da dođu pogledati izložbu i predavanje u Westinu bio je i Dean Ćebić. Nakon izložbe razgovarali smo o posjetu mojoj terasi i mogućoj ispomoći oko skidanja žice na novoj bjelogorici.
Danas su dečki došli, pogledali smo i prokomentriali bonsaje, a zatim se primili posla skidanja žica, aluminijske, bakrene, pocinčane, armiračke....svih kojih sam imao kad je u jesen trebalo drva ožicati.
Nešto sam naučio ja, nešto oni, kao što je to svaki put kad se nađe i razgovara o bonsaima.
Nadam se da će ovakvih susreta biti i u buduće.

One of the few who find the time to see the bonsai exhibition and lecture at the Westin hotel was the Dean Ćebić. After the exhibition, we talked about visit to my bonsai terrace and help me about the removal of the wires on the new deciduous trees.
Today the boys came, we looked at and commented bonsaies, and then start to removing wires. Aluminum, copper, zinc, steel bending .... all of which I had in autumn when trees must be wired.
Something I've learned, something they, as it is every time when someone meet and talk about bonsais.
I hope that these meetings will be in the future.


Da li još nekog ova desna trojica podsjećaju na braću Dalton??


petak, 8. travnja 2016.

POLJSKI JAVOR - KLEN - ACER CAMPESTRE

Rođak, prezimenjak japanskih javora, al naše gore list. To jest, u ovom slučaju više - Međimurske ravnice list. Ne znam zašto bi japanski javor morao biti popularniji i ljepši. Trozubi japanski Acer Buergerianum, ima isto prekrasno limun žutu boju listova u jesen, al samo tri sinusa lista, dok ovaj naš ima pet. Dakle, još manji i ljepši list. Fali mu samo malo " japanske frizure".
Iskopan kao yamadori pred tri godine, jako je dobro odradio ukorijenjivanje, al javor kao javor obnovio je tvrdu i nezgrapnu novu krošnju, koju će trebati pretvoriti u nježni i elegantni jesensko žuti ogrtač.

Cousin, namesake of Japanese maple, but "our mountain leaf". Also, in this case more - "Međimurje plain leaf ". I do not know why the Japanese maple had to be more popular and more attractive. Japanese Acer buergerianum, trident maple only have three sinus leaf, while ours has a five. So, even smaller and more beautiful leaves, and beautiful lemon yellow color in the fall. Just lacking a little "Japanese hairstyles".
Found as yamadori before three years, it is well done rooting, but as maple do, he renewed hard and lumpy new crown, which will need to bee turn into a gentle and elegant autumn yellow kimono.

Prvi posao je pokušati popraviti veliku ranu od prikraćivanja u šumi, te odabrati prednju stranu.
The first job is to try to fix a big wound from cutting in the forest, and to choose the front side.Usprkos ponovnom jačem kresanju korijena, dobro je krenuo. Možda zahvaljujući specijalnom "mačjem bonsai gnojivu" koje svako malo nađem na površini supstrata.
Despite repeated strong cutting roots, well set out. Perhaps credits goes to a special "cat bonsai fertilizer" which so often I find on the surface of the substrate.

četvrtak, 7. travnja 2016.

LADY IN GRREN - SMREKA

Smreka je iskopana negdje u Međimurju. Već ni sam ne znam gdje. Tanka, mršava, sa malo zelenila. Kroz proteklih 5 - 6 godina, obnovila je zeleni ogrtač. Pretrpjela je teška ožicavanja. Gđa inače jako kasno kreće vegetacijom i to svake godine. Gledam je i gledam je i razmišljam je li dosta jaka da podnese kasno proljetno prebacivanje u prvu nazovi prebonsai posudu. Oprezno rastresanje bale. U zamišljenu posudu ove godine još nejde. Previsoka bala. Moram naći drugu, malo dublju. Nije baš što sam zamislio, ali morati će izdržati naredne dvije vegetacije, ili barem jednu o ovoj posudi.

Spruce is dug somewhere in Medjimurje. But now, I do not know where. Thin, tiny, with little greenery. Over the past 5-6 years, she renewed the green dress. She suffered heavy wiring. Mrs start her vegetation latest of all spruces every year. I watch it, and watch it, and think is she strong enough to withstand a late spring repot to prebonsai container. Careful loosening root bale. She did not fit in the selected pot. Too high ball. I have to find a different, a little deeper. Not exactly what I imagined, but she will have to withstand the next two growing seasons, or at least one in this pot.

petak, 1. travnja 2016.

BREZA

Brezu sam donio kući 2012. godine. Nakon dvije vegetacije na otvorenom dobila je prvu posudu.
I brought home this birch in 2012. After two growing seasons outdoor she get first pot.


Okruglu keramičku je jako dobro podnijela, pa je naredne godine prebačena u prvu bonsai posudu.
Round ceramic pot done good, and the following year she was transferred to the first bonsai container.
Prošle godine dok sam bio desetak dana u Njemačkoj kod kćeri, obećanje da će se sva drva dobro zalijati svaki dan netko nije baš ispunio.
Last year when I was ten days in Germany with daughter, promise to be all bonsais well watered every day, someone is not fulfilled.


Za tih desetak dana,ne samo da je izgubila 60 % lišća, već sam izgubio i nekoliko dvogodišnjih te čak i jednu trogodišnju granu.
Izgubio sam dvije godine u formiranju za tih 10 dana.
For these ten days, she not lost only 60% of the leaves, but I lost a couple of two-year and even a one three-year branch.
I lost two years in the formation in these 10 days.

A ovih dana je dobila novu prijateljicu. U dvoje se lakše podnose nevolje.
And these days, she got a new friend. The two are easier to tolerate trouble.