Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

srijeda, 28. rujna 2016.

VII MEĐUNARODNA IZLOŽBA BONSAIA MEDVODE

Završila je VII Međunarodna izložba bonsaia Medvode. Na njoj su izlagali bonsaisti iz 6 zemalja.  Austrija, Mađarska, Češka, Slovenija, Hrvatska, Italija.
Našlo se tu i desetak profesionalnih uvoznika bonsaia, posuda i alata. Kako je u hrvatskoj gotovo nemoguće kupiti Akadamu, Kiryu-a, eloksiranu žicu…. Iskoristio sam priliku.
Veliko iznenađenje bile su „domaće“ kvalitetne bonsai posude Marijana Mirta iz Novog Mesta.
Zahvaljujem slovenskom bonsai klubu na odabiru mojih dvaju drveta. Jele i breze. Kad se nađeš u društvu najboljih, shvatiš zapravo koliko još moraš učiti. Ne mislim pri tome na fiziologiju, gdje sam poprilično doma, već na stajling, načine ožicavanja, postavu negativnih prostora, odabir žica….

Sve u svemu, ugodna dva dana, dobro društvo… i obaveza da naredne godine budeš puno bolji.

VII International Exhibition bonsai Medvode ended. On it, bonsai enthusiast from 6 countries attended and exibithed their trees. Austria, Hungary, Czech Republic, Slovenia, Croatia, Italy.
There were also a dozen professional importers of bonsai, pots and tools. As in Croatia almost impossible to buy Akadamu, Kiryu, the anodized Alwire .... I took the opportunity.
The big surprise was "homemade" quality bonsai pots by Marijan Mirt from Novo Mesto.
I thank's the Slovenian bonsai club in the selection of two of my trees. With Fir ( Abies Alba) and birch ( Betula Pendula). When you find yourself in the company of the best, you realize really how much you have to learn. I do not mean to physiology, where I am quite at home, but the styling, wiring methods, setting negative spaces, select the wire ....

All in all, a pleasant two days, good company, friends ... and commitment to next year be a lot better.VII MEĐUNARODNA IZLOŽBA BONSAIA MEDVODE

Završila je VII Međunarodna izložba bonsaia Medvode. Na njoj su izlagali bonsaisti iz 6 zemalja.  Austrija, Mađarska, Češka, Slovenija, Hrvatska, Italija.
Našlo se tu i desetak profesionalnih uvoznika bonsaia, posuda i alata. Kako je u hrvatskoj gotovo nemoguće kupiti Akadamu, Kiryu-a, eloksiranu žicu…. Iskoristio sam priliku.
Veliko iznenađenje bile su „domaće“ kvalitetne bonsai posude Marijana Mirta iz Novog Mesta.
Zahvaljujem slovenskom bonsai klubu na odabiru mojih dvaju drveta. Jele i breze. Kad se nađeš u društvu najboljih, shvatiš zapravo koliko još moraš učiti. Ne mislim pri tome na fiziologiju, gdje sam poprilično doma, već na stajling, načine ožicavanja, postavu negativnih prostora, odabir žica….

Sve u svemu, ugodna dva dana, dobro društvo… i obaveza da naredne godine budeš puno bolji.

VII International Exhibition bonsai Medvode ended. On it, bonsai enthusiast from 6 countries attended and exibithed their trees. Austria, Hungary, Czech Republic, Slovenia, Croatia, Italy.
There were also a dozen professional importers of bonsai, pots and tools. As in Croatia almost impossible to buy Akadamu, Kiryu, the anodized Alwire .... I took the opportunity.
The big surprise was "homemade" quality bonsai pots by Marijan Mirt from Novo Mesto.
I thank's the Slovenian bonsai club in the selection of two of my trees. With Fir ( Abies Alba) and birch ( Betula Pendula). When you find yourself in the company of the best, you realize really how much you have to learn. I do not mean to physiology, where I am quite at home, but the styling, wiring methods, setting negative spaces, select the wire ....

All in all, a pleasant two days, good company, friends ... and commitment to next year be a lot better.


petak, 16. rujna 2016.

TISA presađivanje

Prošlo je 4 godine od kad je bila prvi put prebačena u bonsai posudu. I to točno na današnji dan pred 4 godine. Isto drvo, isti postupak, nešto plića posuda....vidimo se opet za 4 godine....

It's been four years since she was first transferred to the bonsai pot. And this is exactly on this day four years before. The same tree, the same procedure, some shallower pot .... I'll see you again in four years ....četvrtak, 15. rujna 2016.

PRESAĐIVANJE

Dva silvestrisa kojima ističe četiri godine od zadnjeg presađivanja. To je negdje maksimum za ovu veličinu i supstrat koji koristim. Na oba se cirkularno jako lijepo razvilo. Bijelo, zdravo, bolje ne može. Standardna procedura, otrilike isti supstrat i podloga. Manjem nešto plića, i malo šira posuda.

Two silvestris pines which expires four years from the last transplant. It is maximum for this size and substrate use. In both circular rots nicely developed. White, healthier, cant be better. Standard procedure, the same substrate. Small goes in to little shallower, and a little wider pot.subota, 10. rujna 2016.

MEĐIMURSKI DVORI - IZLOŽBA

          Velika zahvala prijatelju Marjanu Martinjašu, vlasniku izletišta i restorana " Međimurski dvori" na ukazanom povjerenju da u njegovim prostorima postavimo izložbu Bonsaia i Suisekija. Svi bonsaiji su moji, svi suisekiji su moji, sve stoliće, podloške sam sam izradio. baš kao što su i slike po zidovima naslikane mojim rukama. Dakle kompletan doživljaj i prezentacija.
      95 % ljudi u Hrvatskoj još je uvijek uvjereno da je BONSAI - ono malo u maloj posudici koje se kupi u Baumaxu, pa se za kojih mjesec dana javi na forum. " Upomoć, kupio sam bonsai i krepava...."
      Veliko iznenađenje bilo je da se za bonsai mogu koristiti drva iz našeg klimata, što je ujedno za nas bonsaiste i najnormalnija stvar.
      Sve u svemu, oni koji su došli namjerno ili slučajno bili su ugodno iznenađeni. Postoji dogovor da se i naredne godine izložba ponovno postavi, a po mogućnosti i proširi.          
      Eto, tko nije bio, nije stigao, može dio toga pogledati i ovdje.