Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

nedjelja, 31. srpnja 2016.

I DRUGI

Prvi je gotov i odmara, drugi upravo završen, a teći nek još malo čeka.
The first one is done and resting, second just finished, and third have little more waiting.subota, 30. srpnja 2016.

VELIKI ATRIJAC BR 1.

Već ni ne znam koje godine sam ga iskopao iz jedne međimurske šume i posadio u voćnjaku na mjesto gdje je falila jabuka u redu. Primio se, nastavio sa rastom nekoliko godina, a ja sam tu i tamo malo popravljao oblik žicom. Nakon, mislim, tri godine izvadio sam ga iz reda jabuka i prebacio na samostalno mjesto. Tu je proveo narede dvije godine. E, onda je došlo vrijeme da ide u teglu i pravac kući, na terasu. Bilo je to 2012. godine. Malo pomalo sam ožicavao novi rast. No došlo je vrijeme, da se sve stare žice skinu, odreže višak grana i sve to skupa sposloži na novi način.

I don't even know when I it dug up from a forests in Medjimurje and planted it in the orchard at the place where one apple missed in order. He took roots, continued to grow for a couple of years and I sometimes corrected it's shape with some wire. Once, I think, after three years I pulled it out and switched it to independent place. He was there for two years. Then it was time to put it in a pot and bring it home to the terrace. It was 2012. Little by little I was rewiring new growth. But the time has come to take off all the old wire, cut off excess branches and replace it in a new way.

srijeda, 13. srpnja 2016.

POSUDE ZA SILVESTRISE

Uskoro dolazi vrijeme kad će se morati dosta prebonsai silvestrisa prebacivati iz uzgoja na otvorenom u prihvatne posude. Prva pokusna serija silvestrisa koji su bili od 10 - 15 godina u uzgoju. Za njih treba napraviti i prihvatne posude. Najbolje su okrugle po mjeri i želji da se ne mučimo sa odabirom prve strane dok dobro ne upoznamo drvo. Tehnika jednostavna. Kalup, fleksi keramičko ljepilo, pletena žica za armiranje i kojih 4 x po 10 minuta posla u razmaku od 1 - 2 dana.

Soon comes a time when plenty off prebonsai silvestris must going from growing outdoors in to the first container. The first experimental series silvestris which were 10 to 15 years in development. And first container? The best are round that nobody has to bee bothered with selecting the first side until well not know the tree. The technique is simple. Mold, flexi-ceramic glue, wire for reinforcing and about 4 x 10 minutes of work at an interval of 1-2 days.


utorak, 5. srpnja 2016.

PREBONSAI IN OPEN GROUND

           Godine iskapanja yamadorija, ogromni gubici na crnogorici, ostavili su svoj trag. Od deset porilično dobrih silvestrisa ili nigri, pet ti prežive vađenje, a tek jedan ili dva opstanu, kilave po nekoliko godina u posudama....a ponekad se desi da ponestane tegle pa ga onako usput posadim vani u ilovici. I gle čuda, skoro svaki opstane. Ima ipak nešto u onom što su govorili naši stari. "Ilovica je ljekovita. Ona kad tad izliječi sve bolesti." Pa ako to volite idemo onda tako.
         Pred desetak godina počeo sam sve više iskapati mlađi materijal pogodan za oblikovanje po mojim željama i bacati ga u ljekovitu ilovicu. Danas u rasadu imam ni sam ne znam koliko silvestrisa, a tu su i nigre, strobusi, aceri, lipe, grabovi, bukve, smreke, tise, svibovi, breze, hrastovi.... 
        Al iako je ilovica ljekovita, ne zna ona sama od sebe formirati kvalitetan prebonsai. Potrebno je znati uskladiti zamišljen oblik prebonsaia sa doslovce pojedinačnim fiziološkim procesima svakog mjeseca koji se dešavaju na baš tom drvetu. A drugačija je fiziologija silvestrisa od nigre, lipe od hrasta, breze od graba.....cedra od smreke....hvala bogu zahvaljujući znanju fiziologije bilja za drvenaste kulture sa faksa, sve sam prokužio i pohvatao. sad ostaje samo da to primijenjujem i proizvodim.
       I da se nitko ne mora mučiti sa kopanjem i preživljavanjem yamadorija, ako to baš izrazito ne želi.

       Years of digging yamadori's, huge losses on conifers, have left their mark. From ten good silvestris or nigra pines five survive transplantation, and only one or two survive second or third years in pots .... and sometimes happened to run out of the container so I planted out in clay. And look, almost all survive. Is there still something in what they said our old parents. "Clay is healing. It eventually cure all diseases." So, if you're love it, you'l have it.
      Ten years ago, I began to dig younger material suitable for the formation of my wishes and throw him in the healing Clay. Today, I have in nursery I don't know how much silvestris, and there are many nigra's, strobus, acers, linden, hornbeam, beech, spruces, yews, dogwood, birches, oak ....
       But the healing clay, does not know it by itself establish a quality prebonsai. It is necessary to know how to reconcile conceived prebonsai form with literally individual physiological processes off each month that are happening at that particular tree. And it is different physiology of silvestris than on nigra pines, linden trees of oak, birch from elm ..... cedar spruce .... thanks God to the knowledge of plant physiology in woody culture in my college, I everything catch and understand. Now it remains only to apply and produce.
      And that no one should bother with a digging and survival yamadori trees, if it just does not stongly want it.