Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

petak, 7. kolovoza 2015.

Smreka VP

Ovu sam smreku  donio sa jednog od izleta u visokogorju 2012. godine.Teško se primila, izgubila je dosta grana, a od onog što je ostalo pokušao sam napraviti osnovni stajling. Na nebariju se sam od sebe pojavio i lijepi shari. Još godina dana i ide u prvu posudu.

This spruce I brought from a trip to the mountains in 2012 year. Hardly recovered, she lost some branches, and from what's left I tried to do basic styling. On Nebari by itself appeared nice and Shari. Another year she going into the first container.

Nema komentara:

Objavi komentar