Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 1. studenoga 2016.

Jesenje boje

Peter Krebs :

Kad bih želio opisati to drvo
Morao bih riječima otići vrlo daleko,
Od mirisa proljeća do ljetnih boja
Osjetiti u zraku let gusaka jeseni
Okus mraza u zimskome zraku
u vremenu bez kraja i početka.

Kad želim opisati ovo drvo
Moram riječima otići vrlo daleko.
Od hladnog vjetra u krošnji,
Mirisa proljetnih boja,
Osjetiti toplinu zelenog lista,
Metamorfozu njegovih boja.
Let gusaka iznad jesenskih krošnji.
Okus mraza u zimskome zraku,
U vremenu bez kraja i početka.


Nema komentara:

Objavi komentar