Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

četvrtak, 23. ožujka 2017.

Silvestris pines start in nursery

Silvestris pines are finally went with vegetation ad the north Croatia


Nema komentara:

Objavi komentar