Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

nedjelja, 28. svibnja 2017.

From nursery...

Fotke iz rasadnika prebnosaia i bonsaia. Baš se sve lijepo razvija...
Photographs from nursery of prebnosai and bonsai. Everything is beautifully developing...
Nema komentara:

Objavi komentar