Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 20. listopada 2015.

GONDVANA

About 15 years ago, when I was in Mazurien, I found one red stone plate.
last week, Slavijan remember me to it with his plate.
O.k, it takes some days to make daiza.
Hmm, who like the name " GONDVANA " ?
Its still hot and red color, yest before it will bee crack.


Prije nekih 15 godina dok sam bio u Poljskoj, Mazurija, šetajući kraj jezera našao sam čudnu tanku, crvenu, granitnu ploču. Naravno da sam je donio kući. Pred neki dan na faceu je netko pokazao svoju sličnu, žutu. To me potsjetilo na moju crvenu. Našao sam je u podrumu i započeo rad na novoj  daizi. 

Hmmm, kome se sviđa ime  " Gondvana" ? 
Još uvijek je crvena jer je vruća i samo što se nije raspukla na kontinente!

Nema komentara:

Objavi komentar