Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 26. svibnja 2015.

OLEA SILVESTRIS

2006. godine prilikom posjeta jednom rasadniku u Istri, dobio sam na poklon ukorijenjenu grančicu divlje masline. Znao sam da će trebati cijela vječnost da od te čačkalice postane nešto nalik bonsaiu.
Godine su prolazile, a grančica se polako debljala i davala nove grane. Došlo je i prvo ožicavanje, održavanje, povratni rez….. Eto, nakon devet godina, konačno liči na nešto što će za narednih devet godina biti bonsai.


Year 2006. while visiting one nursery in Istria, I received as a gift rooted branch wild olive. I knew it would take forever to create from these  toothpicks something like bonsai.
Years passed, and the twigs are slowly put on weight and giving a new branches. The first wiring was coming, maintenance, reverse cut ... .. Well, after nine years, finally looks like something that for the next nine years will be a bonsai.


Nema komentara:

Objavi komentar