Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

srijeda, 13. svibnja 2015.

GRAB KABUDACHI

Grab sam pronašao pred tri godine na iskrčenoj šumi. Sa dosta malo korijenja brzo se ustabilio u prihvatnoj posudi. Ovog je proljeća dobio prvu bonsai posudu. Za par godina sasvim lijepi kabudachi.

This Carpinus I have found three years ago in timmbered forest. With quite a few roots he has quickly stabilized in the first plastic pot. This spring is planted in the first bonsai pot. For a couple of years quite nice kabudachi.Nema komentara:

Objavi komentar