Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

ponedjeljak, 18. svibnja 2015.

JELA - ABIES ALBA

Proljetno orezivanje jele.
Drvo je iskopano 2007. godine na Ivanščici. Jele imaju jaki centralni korijen i vrlo ih je teško iskopati, a da prežive. Tri puta je presađivana do bonsai posude i uvijek je to dobro podnijela. Za ovih 7 godina završeno je osnovno oblikovanje i nastavlja se sa finom ramifikacijom.

Spring pruning of the mountain fir
This tree was dug out in 2007 from Ivanscica mountain. Firs have a strong central root and it is difficult to excavate them with good survival probability. It had been transplanted three times before planting in the bonsai pot and handled it well. 
After these 7 years the basic design is completed, and work with fine ramification follows.

Nema komentara:

Objavi komentar