Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

petak, 21. listopada 2016.

DVIJE MALE SHOHIN LIPICE

Tilia Platifilos. A baš sa moral zeti krupnolisnu lipu za shohinke. Valjda zato jer puno lepše radi nebari od one druge, Tilia Cordata, a to se i vidi na dosadašnjem razvoju. Još par vegetacija da se malo ojačaju i onda idemo na smanjivanje listiiićaa...

Tilia Platifilos. Why I taken this bigleaf tilia (tilia platifilos) for shohin. I guess because she working better nebari than the other, Tilia Cordata, and it shows in the current development. A few more vegetation to strengthen a bit and then go on reducing leeeaveess...

Nema komentara:

Objavi komentar