Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

subota, 1. listopada 2016.

RASAĐIVANJA I PREBACIVANJA..

 Eto, i to se bliži kraju. Preko pedesetak ih je rasađeno, dvadesetak prebačeno u posude.

 And it comes to an end. Over fifty of silvestris pines were replanted, twenty were transferred to the ffirst arbet pots.
Nema komentara:

Objavi komentar