Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 28. veljače 2017.

Pripreme za proljeće

Skinuti žicu, ako koja grana još uvijek dobro ne stoji, pokušati to popraviti sa zategama, orezati, povaditi višak grančica, prikratiti one koje ostaju....zatim slijedi presađivanje...

Remove wire, if some branch still does not look well, try to fix it with long wires, prune, take out the excess branches, cut short those that remain ....  and followed by transplanting ...











Nema komentara:

Objavi komentar