Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

UČITI I UČITI

Juniperusi su sigurno jedan najljepših drveta za bonsai. Omogućuju da se igraš potpuno slobodno sa oblikovanjem. Omogućuju ti da se igraš baš kao neki ludi expresionista. No da bi savlado expresionizam moraš proučavati i učiti kojim su se potezima kista i kojim bojama, alatom služili stari majstori. Jednog od nekolicine juniperusa koji čekaju na svoj red uzeo sam u obradu da polako učim, promatram što se može, što ne može, a što će se događati nakon što ono nešto uradim i td. Ajd, barem dobro poznajem fiziologiju, uzroke i posljedice.....
Sa svojim prvim juniperusom imao sam sreću.

Juniperus are certainly a beautiful tree for bonsai. They allow to play completely free with design. They allow you to play just like some crazy expresionist painter. But in order to overcome expresionizam you have to study and learn which brush strokes and colors for use, which tool used the old masters. One of the few Juniperus waiting for their transforation I start to slowly teach, observe what can be, what can not be, and what will happen after that do something and so on. C'mon, at least I know well the plant physiology, the causes and consequences .....witj my first Juniper I have lucky.
With my first juniperus I had lucky.


Nema komentara:

Objavi komentar