Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 8. ožujka 2016.

PRESAĐIVANJA I PAKIRANJA

Danas sam u prve posude ubacio i dvije nove lipe. Nekad sam imao lijepe lipe koje su stradale nakon ogromne tuče pred kojih 6 -7 godina. Izgubile su svu lisnu površinu, potjerale retrovegetaciju koja se spontano sušila sve dok se nije posušilo i cijelo drvo, što je vrlo čudno za lipu koja slovi kao " žilavo" drvo.
Today I potted two new linden in first bonsai pot. I once had a beautiful linden trees that were killed after a huge ice before 6 -7 years. They lost all leafs, and start to grow new sprout that spontaneously died until all tre goon, which is very strange for a lime, which is regarded as "tough" tree.

Bliži se i Petak kad moram postaviti izložbu bonsaia i suisekija u Westinu. Polako treba spakirati stvari i početi razvoziti.
Coming up Friday and when I set up an exhibition of bonsai and suiseki the Westin Hotel i n Zagreb. Slowly need to pack and start to drive.


Nema komentara:

Objavi komentar