Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

utorak, 15. ožujka 2016.

TRI NOVA U POSUDI

Danas su u prvim posudama završila dva graba i jedan poljski javor. 
Javor je bio iskopan pred 5 - 6 godina sa vrlo nezgodnim nebarijem, ali lijepim muvingom debla. Tijekom proteklih godina, uspio sam koliko toliko srediti i nebari. Još uvijek je malo previsok. Vidjet ćemo što će se moći napraviti kad krene. Veći grab se također već 5 - 6 godina priprema za svoju prvu posudu i jako je dobro razvio nebari, deblo i grane.
Nadam se da će svo troje lijepo krenuti čim nastupi "globalno zatopljenje " koje toliko čekamo.

Today, one field maple, and two hornbeams meet their first pots. 
Maple was dug before 5-6 years with very inconvenient nebari but beautiful moving trunk. Over the past years, it was improved. It is still a bit too high. We will see what to do when it starts. A larger hornbeam is also already 5-6 years preparing for his first bonsai pot and is very well developed nebari, trunk and branches.

I hope that all three trees will nice start to grow when come "global warming" that so we wait.Nema komentara:

Objavi komentar